Telefon:

024-792-367

Lokacija:

JNA 8. 24410 Horgoš

Tehnika hlađenja

Uređaji za hlađenje, komore za hlađenje, zamrzavanje, sušenje

Projektovanje, izgradnja i održavanje


Profesionalna tehnika hlađenja Prodaja, instaliranje, održavanje prvenstveno proizvoda Copelanda, L ' Unite Hermetiqua, Güntnera, Aspera, Electroluxa. Agregati za hlađenje: Copeland: hermetički, poluhermetički krompresori, agregati sa vazdušnim hlađenjem L ' Unite Hermetique: hermetički, kompresori, agregati sa vazdušnim hlađenjem Aspera: hermetički, kompresori, agregati sa vazdušnim hlađenjem Electrolux: hermetički, kompresori, agregati sa vazdušnim hlađenjem Klima uređaji: Eco, Güntner Klime Kondenzatori: Eco, Güntner kondenzatori sa vazdušnim hlađenjem .

-

Komore za hlađenje, zamrzavanje, sušenje

Komore za hlađenje izrađujemo po standardima prehrambene industrije prema zahtevima kupca. Sav upotrebljeni materijal koji u njih ugradimo odgovara higijenskim i tehničkim standardima R Srbije i Evropske Unije. Montiramo ih uzimajući u obzir mesto gde će biti smeštene, a oblik i veličinu prilagođavamo zahtevu kupca. Izrađujemo ih u svim veličinama , od najmanjih do najvećih za potrebe smeštaja robe velikih industrijskih postrojenja, sa pozitivnom ili negativnom temperaturom. Konstrukcija komore se izrađuje od obojenih ili nerđajućih elemenata poliuretana ili sendvič panela sa izolacijom od mineralnih vlakana debljine između 40-160 mm prema potrebama temperature i postojanosti , a elementi se spajaju bez toplotnih mostova. Naš uređaj za hlađenje može da bude klasičan sa agregatom za hlađenjem, odnosno kompaktni (Uniblock) ili deoni (Split Bi-Block) blok rashladni uređaj. Temperatura se u rashladnoj komori može po potrebi kontrolisati pomoću kompjutera ili izgradnjom lokalnog sistema prikupljanja podataka.

KARAKTERISTIČNI TIPOVI KOMORA ZA HLAĐENJE, ZAMRZAVANJE, SUŠENJE :

Hladne komore (+8/+15 Celsius)

Rashladne komore sa normalnom temperaturom (0/+7 Celsius)

Komore za zamrzavanje (-1/-25 Celsius)

Komore za brzo zamrzavanje (šok komore) (-25 Celsius)

Komore za zrenje – sušenje suhomesnatih proizvoda i sireva

Komore za sušenje testa ili drveta

AKO ŽELITE DA DOBIJETE NAŠE PONUDE POTREBNI SU NAM SLEDEĆI PARAMETRI:

Mere rashladne komore (unutrašnje ili spoljašnje)

Temperatura komore

Vrsta uskladištene robe

Temperatura uskladištene robe

Količina uskladištene robe (dnevno)

Da li uskladištenu robu treba samo skladištiti ili je treba dalje hladiti?

Ako je treba dalje hladiti, za koliko stepeni i za koje vreme treba to učiniti?

Mere i smer otvaranja vrata na rashladnoj komori

Mesto uređaja za hlađenje, udaljenost

Ponude možete tražiti putem faxa, e-maila, ali smo spremni da Vam pomognemo na licu mesta i uz konsultacije, procenimo vaše potrebe!

ASORTIMAN

ZA VAŠU POTREBU